Азорабек Шукриллоев

Ай дили хуфта чаро дар хоби
Чашм бикшову бубин бехоби
Чашми сар гарчи бубинад зохир
Ту бубин ботину ак мееби
Сахари булбуи хушхон чу бихонд
Субхи хайреву ту худ дар хоби
Окиле нек сухан бахри ту гуфт
Ту варо хамаку дай мехони
Хамаро даст ба дуо пеши Худо
Ту ачаб пеши Худо расвои
Дили бедор ба фармони Худост
Ту ачаб пеши Худо шармсори

Хушо он дилпарешон хам ба суйи ёр меояд
Хушо он дилпарешон хам ба суйи ёр меояд
Ба суйи даргахи покаш ба сад армон меояд
Ба гафлат буд аз давлат, намедонист холи хеш
Ба хол омад кунун бингар мусулмонвор меояд
Ба дидораш бирафту лек дилаш побанди дуне буд
Дили худ шустушу карда зи нав дидор меояд
Замоне ман -мани карда зи фармон саркаши карда
Кунун бингар ба фармонаш чунон абгор меояд
Ба суйи нуктаи даврон, ки рохи охират он чост
Ба суйи нуктаи даврон чун паргор меояд
Чунон ночору саршардон,билохир рохи хак чуен
Ба суйи Нури Хак тозон чудо аз нор меояд