Азорабек Шукриллоев

Ар чиз му Имом хост ца вед мунд му шиор йу
Сармойат зимистонат шитоянд му бахор йу
Ар чора му Мавлонд ве байрак де бланд вад
Дьар аз му Ватан мис йу ца вед мунд му диер йу
Артамга му Мавлонд ве кудрат фука чо лувд
Дьар аз му мазаб мис йу ца вед мунд му табор йу
Артам де вуд бохабарат живчге ве зордьанд
Ай бехабарен харф га винд нист ху карор йу
Ар кор де вуд хости му Мавлоят ве сохтор
Хатота насуд фук баривочат ба барор йу
Артам ху дивихьтов пе Чамоьат пе ве мараф
Мавлора ай тай ху халкард ба навор йу
Ар там де дьар аз ху Чамоьат йу заиф нур
Арцунд бадавлат йу ца вед нур йе губор йу


Ар мурид Мавло дуо чаьт дилкабоб
Вирдта сен Мавло дуоен мустаьчоб
Винд ве вакт хуш, хонаоюод, сарбаланд
Хайр доим аз ве корен бехисоб
Винд ве пунд ростат навинт озор ачадь
Маст ху умранд, маст доим бе шароб
Ай му Мавло мунд умедь лакин му чом
Лаке вед пур, лаке маст вим бешароб


Хайр машард аз Худьойат шарта машард вирд нафс
Нафс де сут аклард подхьо нист илочат пахц-пахц


Аз замин то осмон аз ар тараф ивадь зугом
Шох муборак, Шох Карим, хаштод муборак ё Имом
Аз фалак нур то малак аз асли Мавло наклиен
Ива гавхар, насли покат чони чонат ё Имом
Аз хьитерц, аз мест аз хир рух ца сут нур йам чахон
Ива Нур ам ар замин амат пе осмон ё Имом
Аз дуоят ранамое, аз атоят аз сахо
Маш умедь нур тар ту дарго шукре лувам ё Имом
Гирд гирдак нур чамоьат дьуст ме дьуст хушоле кихьт
Шох муборак Шох Карим хаштод муборак ё Имом


Мо ба сад рах бишитобем ба дидори Имом
Лек афтода ба рах пур зи гунохем хама


Му дил торике хьабат рух та мурд аз нури Мавло йодьд
Му зордьанд нур бало чаьмат балогардон та Мавло йодьд
Узум дидори Мавлоянд гуйо аз нав ба дуне ят
Узум дунете нист даргил му даргилардта Мавло йодьд
Шарикат маслиатгарат табиб мурд гайре Мавло чай
Худьойард шукратум тавфикта мурд аз нури Мавло йодьд


Худавандо ту мурд тавфики кор дак
Замона тир му хорат номурод мак
Дарахт рангтир чаонат маш ве бахра
Худовандо ту бебахра ху бог мак
Ачаб нур хастадил арчиз гунойум
Нафамум аз чийат аз чиз ху чойум
Ба даргои ту уз нур илтичойум
Худовандо ху банда номурод мак


Артам ага нур зиндагиянд кори савоб кихьт
Артам ага нур хурмати нан хурмати дод кихьт
Артам ага нур бандаи Мавло ху исоб кихьт
Дар рохи акикат йу ху пундак та виред нур
Артам ага нур камде ху шурат ху шароб кихьт
Артам ага нур цем пе арфат пе китоб кихьт
Артам ага нур кори ме дунера чавоб кихьт
Дар рохи акикат йу ху пундак та виред нур
Артаме де чуд кор ба фармони ху Мавло
Дунеи чадиданде ху суннат де чу барчо
Ар чора де вуд чуде ба чон хизмати Мавло
Дар рохи акикат йу ху пундак та виред нур
Артаме де нур фамт замин чиз замон чиз
Артаме де нур фамт ве чисм чиз ве чон чиз
Дин чиз,емон чиз, амалат кори мусульман
Дар рохи акикат йу ху пундак та виред нур


Йам мест Рамазон уз га ку мис дус ху визонум
Икдисга ху кирдор кате хурд цондга зиенум
Озод ба дунеям ца ят шукре де лувам
Аз сирри Худованд ме дунете нихьунум
Дакчуде амонатху му зордьанде чу барчой
Ношукре Ве банда Ве амонатра зиенум
Ухь нист му каланд ме дунете гуломум
Ям нафс насут сер ху тарка га равунум
Уз дьам ху чизун сар ху вега ху намозанд
Ар чо му хаел тизд нафам чирд ху чизунум
Аз гевта башанд гап найодьд цем калапойум
Гугь хьинт фукадь фаш фукадь айб ме замунум
Е Шохи Вилоят йе гунахкор ту муридум
Йам мест Рамазон уз та гуйо мис рамазунум