Атохуҷа Шафтолиев

Ар сараки хурд ноди Али хойху сафар кин,

Дам ноди Али катир ту рад ас ху хатар кин.

Машанд ду чахунанди факат нури Али дунд,

Тар арчи хавас макината тар ди назар кин.

Тут нур ди ви гап нигухтата зези ви Фармун,

Тир ас дига ноз ма пи ху молат пи ху зар кин.

Ар чайта ца лувд ид фука фандат нага ид яст,

Фам ик ви йу шайтун  хубафат ас ху ви дъар кин.

Ар даври замунанд ди визун Нури Али яст,

Там Нури Али пули Сиротир ху сипар кин.

Ар чай ви мурид ца лувд чахунанди ху бадбахт,

Ид лап галатат куфрху ас дил ди бадар кин.

Хучата виродвор ху вирод нур насиат кихт,

Гайр аз ви умед ма пи казоят пи кадар кин.


Худованд даки чугч аклат чамол турд,

Зарат зеварху икдис лапга мол турд.

На минат кихт тутир парчивд ту давлат,

Пийили чугч ди ас нан хувд халол турд.

Туят магрури давлат чиз авен сувч,

Йи одам созта лувд ив кихт шамол турд.

Цавахт шукрат кини луви Худой нум,

Намоз чизард нахойи ид савол турд.

Чидум мефат йи бечора сагирард,

Йи тинат гал надакчугч ид убол турд.

Ди малув то абад зиндаху бойят,

Визун шайтуни вугч верун хаёл турд.

Пи мам дунйо авас мак ям ду руз дунд,

Нафами сувч насиб цундец ку сол турд.

Пироен ас ту вад цунд боята зур,

Икам вуд охирун, Хуча мисол турд.


Доимен марден Бадахшунардиен номус вад,

Въав илавен вад ситан аменга въав вирд вус вад.

Икдисард дилсуз ху халкардат наен чосус вад,

Нурку тар ка сувч йу маш марди узум хайрун хубаф.

Маш Имум лувд «мутаид сет» зиндаги тизд тар пиро,

Доимен якчо ца вад амо нурам маш сиц чидо.

Марди гал каданд ниму мард чугч идо лап хах хато,

Нурку тарка сувч йу маш марди узум хайрун хубаф.

Якдигар паст дед шиор сувчат ца чугчам маш ди сар,

Чиз авенам дисга беакли нихун хурд чугч унар.

Ям чидо сид нист башанд вирт ид балоят ам хатар.

Нурку тарка сувч йу маш марди узум хайрун хубаф.

Вуд Азизхун хъ:а халос ас зулми авгуни йу чуд,

Ами Шохзодамухаммад дарвга дармуни йу чуд.

Бади Шохтемур ми милат сентху осуни йу чуд,

Нурку тарка сувч йу маш марди узум хайрун сувч.

Вуд Муборак мазхабандир пок винд вудч ар кадам,

Шохфитур вуд марди дуно винд ви дъустанд вуд калам.

Уз Назаршоят Карамшо нумти нур харум касам,

Нурку тарка сувч йу маш марди узум хайрун хубаф.

Вав фанаен вад амо вудум факат ик меф мисол,

Бахихет савум кабулат ас му масет нур малол.

Ид навуд таъна амо Хуча хубаф хурд дод савол,

Нурку тарка сувч йу маш марди узум хайрун хубаф.


Чи зорв вефчата танг суд вав гариб ца,

Ку чай веф чата нуд вав бехабиб ца.

Ди фам вав аз Ватан нур бенасиб ца,

А Мавло сам кабул  сарчамъ ту маш кин.

Ватан чатен фукаф вав карамун сат,

Ху халк хезен йи умранд нозён сат.

Ми могзарден сабаб вав мам замун сат,

А Мавло сам кабул сарчамъ ту маш кин.

Илавен тойдху вавен нопадид сат,

Илавен банд, хазороен шахид сат.

Илавен зор пи цунд нокас палид сат

А Мавло сам кабул сарчамъ ту маш кин.

Йу кудак ред ви мабат ас фукаф бедч,

Ви нан тойдат йу бе вам зоричин редч,

Виен чизард каволаянди нур ведч,

А Мавло сам кабул сарчамъ ту маш кин.

Икам маш зиндаги нур вефти гир сут,

Дъар ас халкат диёр веф умр пир сут,

Гарибиндирга фук веф умр  тъир сут.

А Мавло сам кабул сарчамъ ту маш кин.

Гарибен зорв Ватан чат нолахо кихт,

Нафам ид дарв давум цунд солао кихт,

Дичат Хуча пи Мавло илтичо кихт,

А Мавло сам кабул сарчамъ ту маш кин.


Узум ганда, туят ганда, йу ганда,

Башанд пас чай ку? Мавлоянд ви банда.

Ку чизард фикриен машанд галат нур,

Фукаф машард нимойд ям халк даранда.

Ца лувд Мавло «намоз хоэт» нахоям,

На Мавло амрйат Фармун бачоям.

Ху дод зирёта фук бадбиниям маш,

Му фикранд маш ди кор лап хах хатоям.

Йу лувд маш хурд азиз уз бад винум ту,

Ку чизард уз факат верун хинум ту.

Ви хурд Додат ху вирд зирёт хисобам.

Йу лувд якчо виет уз рад кинум ту.

Фукаф иваф муридам пехи Мавло,

Нафам чизард фукам вевч икди балво,

Ху гапен нур агар Хуча хато луд,

Кинет мурд фук бахих машам йи арво.


Чашни Алмоси

 Ич нан чигар канд масуд,

Наник ху чигар авен матъуд.

Дилхел фука хуш ичинда мануд,

Мам Чашни бузургард ху тайёрам.

Масудга йи ёр беватан нур,

Лак махинам ганда сухан нур.

Рохатга ца кихт чон ар бадан нур,

Мам Чашни бузургард ху тайёрам.

Вет ас дили чон Имом нигугам,

Хато ца кинам фукафта тугам.

Бас гебатата йи ёрга зугам,

Маш Чашни бузургард ху тайёрам.

Мавлота фукаф во машта чам кихт,

Бар холи муридента йу рам кихт.

Якборгата маш гунох йу кам кихт,

Мам Чашни бузургард ху тайёрам.

Вет ас ху диланд гажди зиведам,

Бас духманият йи ёр риневам.

Чизчат ку галец фукаф сиревам,

Мам Чашни бузургард ху тайёрам.

Уз нур талабум факат ху эмун,

Хучаи дуо чуд ас дилат чон.

Мавлора марум йу маш нигабон,

Мам Чашни бузургард ху тайёрам