Саломатшо Довуршо

Ай Имом  бы еди нунги поки тав ханым сыхан.

Цем ти кыдратын Бдахшон гирди и рангин вытан.

Ту ды сакын ар дыкикыт, ар ныфасыт, ар кыдам,

Сак ти мырид дем Бдахшон, ды  и кынчи вух- втан.Шохкарим Имоми бырхак — Е Али Мывло мыдад.Зоти покыт, ахли авлод,тин Амир-ал-муьминин.

Подшох дем  диныт быньед, Сак бы фармони ти дин.

Ешыт, пирыт, лупыт, цыклай кы ханын — Е Шохкарим.

Ту хатыт Пырвердигори руи осмоныт змин.Шохкарим Имоми бырхак — Е Али Мывло мыдад.Ныри пок Сылтони олам, Ту мыдадгори чыхон,

Сак ти мырид, Сак ти зыман туыт Мывлои зымон.

Сакын сывза рем ти доман, би Тав саки дешт хызон,

Ьм ди быхишт, ьм ды  чахнам, — Ту сыпо чоныт имон.Шохкарим Имоми бырхак — Е Али Мывло мыдад.Ьм ды юпкыт ,ьм ды рыхниг,ьм ды кухыт, ьм ды дашт
Ьм ды кини ьм ды хыши, Ту ды сакын даст  мы даст.

Ем Salomat-и  Вахони хандш; Ай Имоми вахт,

Вуз бы еди Тав кыли вахт, би Тав ечкуй жынын наст.Шохкарим Имоми бырхак — Е Али Мывло мыдад…  


— Саломатшо Довуршо
, Шыргин 1994