Сафо Алиназар

РАВХЪАН ТУЧАТ МАШ ФУК ДИЛЕН, ЙО АК, ЙО ОЗИР, МАДАД!

Бар зидди ча’л ат чо’илен, Йо Ак, Йо Озир, мадад!

Равхъан тучат маш фук дилен, Йо Ак, Йо Озир, мадад!

Тунд човидўн лўвам ту нур, каманд фиропт ик дирд шуур,

Тунден ту сафанд комилен, Йо Ак, Йо Озир, мадад!

Ар сонийайат хизматанд, бедъчам ту нурат ра’матанд,

Шум фук ту хезанд ќобилен, Йо Ак, Йо Озир, мадад!

Арчайи илм субат цачуд, въадъен ту пунден фук вируд,

Ну’рат ту тар фук ма’филен, Йо Ак, Йо Озир, мадад!

Дис мэрубонат мис ту дўнд, дис човидўнат мис ту дўнд,

Золим ту хезанд одилен, Йо Ак, Йо Озир, мадад!

Арчай ту фармўнен хъикуд, въадъен ту ра’мат фук вируд,

Зохътен ху бахъ ат осилен, Йо Ак, Йо Озир, мадад!

Нист турд Сафойандир сухан, тут фук замўнандир йи тан,

Гўл фук ту хезанд оќилен, Йо Ак, Йо Озир, мадад!

— Сафо Алиназар (Душанбе, 12/12/2016)


НИМ АСРАНД ЧАХЎНТИ…

Чисум ним асрийанд йо Ак чаўнти,

Ту нурат кудратен вуд равхъанойи.

Аё ай Пок Нур тунден ту пўндти,

Насат сарфам на Фороб ат Санойи.

Ачоибард лутф ат кудратен тунд,

Ту сар духъманкати тунд охъинойи.

Ту нурта то кийомат човидун рист,

Ачать нист оламанд ас ту чидойи.

Ту пўнданд ачатъ дъэдат вицид нист,

Хирад медўнтийат фуквъахт сипойи.

Туйат йат «ар замўн ар йак либосанд»*

Йи даврайанд ца лўд ас ту Сабойи.

Ту пўнд’ен дивируд динйо амирен,

Чаўн укманд ринест ас бенавъойи.

Ту тафсиранд дъу динйойен чидо нист,

Ту икматанд марганд мис раойи.

Ачоибард мэр ат улфатен тунд,

Въи арчо дардъата ту вирд давойи.

Ту гапента въийеш ас марифат зен,

Найен дадъ ас хурофот ат авойи…

Чисум арцўнд ага арметь айотанд,

Винум ас ар тараф чабр ат чафойи…

Дичат лўдум ми торик оламандир,

Сафои тунд въинт хайр ат сафойи.

— Сафо Алиназар (09 июль, 2016)


БУЗУРГЕНЕН ФУКАФЪ АР ГЎР ТУ ХЕЗАНД…

Ху акл цўнд чисум йам кўр ту хезанд,

Бузургенен фукафъ ар гўр ту хезанд.

Цачухътум, въев ту дидор соатенанд,

Сафед Юсуф чабин мис вўр ту хезанд…

Навъинчум уз, на Мусойат, на Тур въуз,

Навъинчум, ѓайбзада ро’бар зуур въуз.

Амо шич фук тараф арцунд цисум мис,

Въинум тир то пагов Йо Ак ту нур въуз…

Навинчум, на Халиландир ви йоц въуз,

Аййубандга въи моленат въи поц уз.

Навинчум въуз на Довудат Сулаймон,

На Нуйандир въи туфўн ат зиноц вуз…

Заминти Пок Зот тунд дўнд ас аввал,

Аррангат хир цачуди фук замўн пал.

Узум арцўнд ми илм Куйен сифид мис,

Фукать от сут, амо тут дўнд питир ѓал…

Сафо, Кирмўн Амид, Кошўн Калим нист,

Сафо, Носир чиновъ, Йо Раб аким нист.

Йичизать йу нафамт, ат вога лўди;

Йичай дунйоти тир ас Шохкарим нист…

— Сафо Алиназар (декабр, 2015)


Нафамум…

Wийи Сӣно хьикуд,ат лўвд: нафамум!

Wийи Мансур вируд,ат лўвд: нафамум!

Китобенат калўмат Шойи Носир,

Ди илми фук зидуд,ат лўвд: нафамум!

Абуяъқуб wиранг инсўни кул вуд,

Фақат лўди дуруд,ат лўвд: нафамум!

Икид Кирмон Амӣд фук wахт пиронди,

Китобен лап рибуд,ат лўвд: нафамум!

Асан ам дъэди чуд ат цўнд ца хейди,

Ди пўндактирга муд,ат лўвд: нафамум!

Аҷаб сут ра’маҷин саwдонди Руми,

Ху ишқанд беудуд,ат лўвд: нафамум!

Ата Офизта лўвен ғайб забўн фамт,

Ниғухъти ху вуҷуд,ат лўвд: нафамум!

Санойи чуд қарор, Аттори баршаст,

Ху йат во бар суҷуд,ат лўвд: нафамум!

Диҷатум луд: Сафо най,тъӣр нафами!

Ху мағз’и мис йу йуд,ат лўвд: нафамум!

— Сафо Алиназар (РӢВАК, 30.08.2012)