Фаромуз Ақдод

Йо Имом, тут ику Мавлои Али,
Ай фидо сам фидо, фидои Али.
Ам сахоинди ху ам мардинди,
Шоҳи Мардон саро-пои Али.
Дари Арш йет цасут меҳроҷанд,
Йат Расулард аз Арш садои Али.
Нури маш фук Имомени мазҳаб,
Ҷам ул ҷам Нури ви яктои Али.
thоди Хайбар, чисет хуб маъҷиз,
Ядуллоҳ сут лақаб сазои Али.
Дини комил цачуд Расулоллоҳ,
Неthди бар тахт Вали ху ҷои Али.
Шери Яздон Амири муъминон,
Сар ҳабиб сар ҳаким сар сахои Али.
thед майдӯн дарун сар нотарс,
Сарлашкар фуквахт фукҷои Али.
Ё Али чизга лӯм,ту васф беохир,
Ай фидо сам ба Худо фидои Али.


Чақчақи шеър РИЗОКОРЕНАРД!

Ризокорен, ризокорен меҳнат,
Қабул пехьи Имом фук тама хизмат,
Хубаth Мавло тамард цӯнд пиth ба такрор,
Баракат thод баракат во ба такрор баракат!

Ризокорен на пулҷат меҳнатенат,
Наюм якбор вефь винч миннатенат,
Ху Мавло ишқ дарунанд роҳатенат,
Баракат дӯнд баракат йи хоихь дӯнд, баракат!!!

Ризокорен арангат суфиено,
Веф фикрат дил дарунанд холи Мавло,
Ҷамоат веф якум чидат дарго,
Баракат ай баракат зен аз Мавло баракат!!!

Намоз thист руз хьейдоват э виродар,
Йи руз хизмат Имомарден баробар,
Ядет нур тар ҷамоат маthиет thар,
Баракат зет баракат во аз Мавло баракат!!!

 13-07-18 Москва


 Йид ику!

Йид ику, Румии мис ик ди хъикуд.
Дии Носир ху замонанд цавируд.
Йид ику Ғадири Хуманди Расул,
Ху васи яманд эълон ди цачуд.

Йид ику насли Муҳаммад-ху Алӣ,
Мулк тар мулк цатуйд то Аламут.
Йид ику Боқир-ху Маҳди ху Муъиз,
Ку йи Нур дар ар замӯн дар ар ҳудуд.

Ӯн ба зоҳир Ҳусайн-ен ага зид,
Ат ба ботин на шаҳид сут нага муд.
Нуурта ичвахт аз зимавтир набест,
Нуур ди туйд сӯдта ҷаҳӯн мис нобуд.

Йид ику йид насиревд, ҳурматкихът,
Ца мусалмӯн ца насороху яҳуд.
Йид ику ақли танобак диҷаца,
Ниф чизӯн дирд ху намозанд ки суҷуд.

Йид ику сураи йосин ди цалӯвд,
Арчизам падид цачуд к-арди вуҷуд.
Э Фаромуз йид ику вудху ику,
Субҳат хъӯм йов ки ди нӯмат лу дуруд.

27-05-18.Москва.


Аҷаб вахт йам, нафам чиз лӯм ми давранд,
Нодӯн олимат дӯно ӯм ми давранд.
Ку арчай нур цакихьт Мавлора хизмат,
Баръакс халқард йу сар аррӯм ми давранд.
Шаробат бангат афйун ғал насӯд хер,
Арцӯнд Мавло цабозд пеғӯм ми давранд.
Тарам муздат йӯданд танга яманд пул,
Никоҳчид мис набофт бесӯм ми давранд.
Йивард остӯн бузг йивард хьацат йоц,
Арчиз Мавло цабозд вирд хьӯм ми давранд.
Арчай дус хурд дисут, машард йу духьман,
Царангам тезди ви баднӯм ми давранд.
Ху суренам аҷаб чу Аврупои,
Баърана маш нивенц андӯм ми давранд.
Ачафъ ғам мак Фаромуз ҳақ сухан ҷат,
Ту дӯниш мис цалӯвен хӯм ми давранд.


Ай дусти wартаринат,
Ам сар қариб Мавло.
Аз фук кимматтарин ат,
Аз фук ҳабиб Мавло.

Ғайр аз ви чай визент маш,
Чай аз ғаманди сент маш?
Бисту панҷ сол цанагьҷид,
Тулу ахъиб Мавло.

Арҷо цасод ви фикранд,
Ба зоҳиран ви зикранд.
Чай канди чир кихът йу фамт,
Ҳаряк мурид Мавло.

Маш аҷдоден пи Помир,
Шоҳху саид ху то мир.
Вавен талаб чу машард,
Лак сӯд насиб Мавло.

Ҳам йӯнди ам йаманд йу,
Ар варф оламанд йу.
Ноҳақта вид ҷазоят,
Ҳақард табиб Мавло.


Бобандта wэ қадрэ бехъ нибос фамт,
Йоц гармита дек дарун чипос фамт.
Арчай му ца пехъцт, Али ку чай? — лӯм,
Алӣ-та фақат АЛИШАНОС фамт. 


Ай фидои нуми Мавло, сам ху сам,
Ам бийорху нур Ху фардо, сам ху сам.
Нист ви дастуро на тар Шарк ат на Гарб,
Ай гулуми Ик ви Якто, сам Ху сам.


Бе меҳри Али ҳазор тоат ҳама ҳеч,
Гар ҳар нафасе куни ибодат, ҳама ҳеч.

Васфи Алии давр!

Ҷон ҷӣноват мурд қиммат, Йо Алӣ!
Турд чизӯнум бар ибодат, Йо Алӣ.
Ат ку арчай аз ту Нур гарвент ху пӣц,
Кихьт Ху ҷӯнард йу хиёнат, Йо Алӣ.

Ноқабулард ҷисми беҷонат туят,
Ат қабулард ҷӯни роат, Йо Алӣ.
Баъди Пайғамбар, ди Қуръӯнанд римед,
Соиби амр-ард итоат, Йо Алӣ.

Го ту нӯм Мустансират го Шамсиддин,
Ар замонанд бо ҷамоат, Йо Алӣ.
Исм бар исм ар удудат асриянд,
Аз нубуват то Имомат Йо Алӣ.

Лӯвд Расул аз ху адисанд Шари Илм,
Ат му дарвозаят уҷҷат, Йо Алӣ.
Пас ку арчай аз диви ар дин цадедъд,
Бешакат шуба ви хуммат, Йо Алӣ.

Уз наюм шоир на оқил на ига,
Нага донд хахь баддиёнат, Йо Алӣ .
Э Фаромуз аз ху мавин аз Хувой,
Дакичуд турд дам икоят, йо Алӣ.


Шоҳи Дин Мухаммад!

Шоҳи сафои поки,
Исломи дин Муҳаммад,
Пайғамбари Худои,
Хақ ул Яқин Муҳаммад.

Барҳақ Хувой Расул вуд,
Халқард сар залул вуд,
Доим пи винди ғул вуд,
Шоҳ то мискин, Муҳаммад.

Аз даври Одаманд то,
Даври Айсоху Мусо,
Ғалец ку Нури якто,
Ар мам замин Муҳаммад.

Ят вирд ояти Қурьон,
Аз номи поки Яздон,
Баьд аз хуэ чуд элон,
Имом-Мубин Муҳаммад.


Йи дъу суханум нивишт, дар бораи арчай цалувд «Динат мазҳаб пинҳон биде вуд»

Йо Хувой ҳазор шукрат,
Цасут охь-икор Имомат.
Ага най машам аз дин,
Бехабар ревҷ то киёмат.

Маш мазҳаб пинҳон цавувчат,
Машам ҳак сухан нахьувҷат.
Йиве вовҷ хурдафь кайосат,
Игае вирд чугъҷ итоат.

Йику арчай бадгумон-ца,
Зидди Мавло созмон-ца.
Йовдта рузо аз мазҳаб йу,
Ведта варху судта лаънат.

Созмон дарбори Мавло,
Созмон ҳамкори Мавло.
Пас ага машам Имом живҷ,
Вет ви созмонам мис ҳурмат.


АЛӢ воло, Алӣ ам шоҳи мутлақ ,
Алӣ и-кид Шоҳ Карим Мавлои барҳақ.
Алӣ арчай ҷудо аз Шоҳ Карим фамт,
Йу сар кофартарин нодон амақ.

Алӣ арчай ху дастур шахс ца-взент,
Аз ви динат мазҳаб ху пиц ца гарвент.
Алӣ Нуурард ху кал арчай нахамбент,
Ви лакет кудҷинов даргора сӯд ҷақт.

Алӣ Нуурард а дуст саҷда дичудат,
Бе шак тут ви ҳақиқат понд вирудат.
Ат арвахт баъд аз мам олам дитуйдат,
Ту фикри хоҷ дузах макат ма зақ. 


Ку ва ёд аз Али-ям нур!

Андиз э дил, маса ғофил,
Ку ва ёд аз Али-ям нур.
Зивевъ ди кинат кибр аз дил,
Ку ва ёд аз Али-ям нур.

Ку ва ет дам калӯмам-ху,
Ку ва ёд аз ви нӯмам-ху,
Шинохти ху Имӯмам-ху,
Ку ва ёд аз Али-ям нур.

Э дил ту аз ху нодӯни,
Алӣ йу чай, ту навзӯни.
Йу ҷисмо, Нури Яздӯни,
Ку ва ёд аз Али-ям нур.

Э дил узат туям амақ,
Нафамамо Алӣ барҳақ.
Али аз зоти поки ҳақ,
Ку ва ёд аз Али-ям нур.

Лӯди ҳам Ҳофиз ҳам Носир,
Али фуквахт ҳақат ҳозир.
Али ботин Али зоҳир,
Ку ва ёд аз Али-ям нур.

Алӣ йу Алъ Алӣ Акбар,
Алӣ воло Алӣ Айдар.
Алӣ Имом Алӣ сарвар,
Ку ва ёд аз Али-ям нур.

Али ҷисмху Али ҷӯн-ху,
Алӣ ам динат аймӯн-ху.
Алӣ маънии Қуръон -ху,
Ку ва ёд аз Али-ям нур.

Алӣ вудху Алӣ йасху,
Алӣ-ҷатам мудӯм мастху.
Алӣ маш астии астху,
Ку ва ёд аз Али-ям нур.


Фидо савум фидо сам шоҳи динард,
Фидо сам шоҳи дин ҳақ ъул яқинард.
Фидо савум Муҳаммад Мустафо-ярд,
Фидо савум Амир ъал муъмининард.


Нур чисум мурд йам ҷаҳӯно тулу вайрӯна дивест,
Халқ чисум мастат парешӯн, тулу девӯна дивест.
Ат ви Мавлоянд ви дьустен ви синате цалӯвд басет баас,
Ай дареғ халқард ви гапо тулу аффсӯна дивест.


Ай дило бедор са чис чай ар Бадахшӯно чиятт,
Соҳиби динат мазҳаб соҳиби ҷӯно чиятт.
Шахсиде ғайр аз мам олам, цӯндга дар тобеи ви,
Э мурид чис ар ту дарго, нури имӯно чият.

Халқ арӯд насӯд халос цӯнд сол аз туҳфӯни ғам,
Йид сахо-шахс маш наҷотдъед, аз ди туҳфӯно чиятт.
Маш аҷдоденен цачуд арчиз умедьат орзу,
Нур арӯд веф орзуят, веф дил армӯно чиятт.

Маш мазҳаб-ҷат аз қадимафь,қасди маш ҷӯнен фана,
Э муриден шукратам маш ҷӯн нигабӯно чиятт.
Субҳадам андиз Фаромуз, к-ин муноҷотат намоз,
Бениоят нуур арӯд, бо ҷисми инсӯно чиятт.


Мавло цанавувҷат ар Бадахшӯн!

Борӯн цанавувҷ, чаман навувҷат,
Одам цанавувҷ, ватан навувҷат.
Мавло цанавувҷ ар Бадахшӯн,
Зинда ба Худо йи тан навувҷат.

Чинд дисга қувват-ху дис сахо кихът,
Чай дисга ху мол ичирд раво кихът.
Мавлои бузург ар замӯнанд,
Аз лутфи ху маш фукард даво кихът.

Арцӯнди ви мол ца цифт кудат уурҷ ,
На дъоди ви куд на урҷи дъод бурҷ.
Фиръавн цавувҷ гумӯн ху молҷат,
Дузд дъусти хъичухъч ви цеми анцувҷ.

Мавло ғами халқта хирт на молат,
Мавло-та накихт иче малолат.
Арчизта цакихт йу винд исоб нист,
Ар кори вийо фукаф алолат.

Пас йет ху цеми дил кинам нур,
Мавло суханен ага хьинам нур.
Тӯнец ҷаҳӯнти йаст Мавло,
Маш дил фукафанд аз умедъ пур.

Чинд дисга диле сафо ку лӯвет,
Чинд дисга сахо Мавло ку лӯвет,
Нист одами хоки дисгайо нист,
Тир аз ди пас чай боло ку лӯвет??!!!

23-12-15 Москва


Йо Шоҳи дин,мушкилкушоят,
Маш раҳнамоят,раҳкушоят.
Ам Одамат ам Наби ат ам Нуҳ,
Ам нури Муҳаммад Мустафоят.

Ар як замӯнанд аряк исм тунд,
Ҳазор ҷӯмаят ҳазор ҷисм тунд.
Ҳазори ҳазор ҷисм дарунанд,
Йи Нури Алии Муртузоят.

Бе Нури ту йам ҷаҳӯн ҳаёт нист,
Ғайр аз ту ичайаф маш касот нист.
Ар қиниярдам дучор дисат маш,
Маш қинира доим аз пироят.

Чай фамт ту аввалат ту охир?!
Амат ботинат амат зоҳир.
Ам местат ам хитерзат ам хир,
Ам Нури замината самоят.

Аз қудрати ту пеъдо сат олам,
Чудат азху суъратанд одам.
Ат мақсади маш йаттоват тидов,
Чай фамт,йид ту сирри бениҳоят.