Ҳоким Қаландар

ДУО ЙИК МИ ЧАМОАТАРД

Ё Худовандо, ту хъарманда ми мак!

Гайри Мавлоярд йичирд банда ми мак!

Духъманен хезанд мудўм вед сарбаланд,

Пехъи дустен сархамат ганда ми мак!

Ними нон педъо ми дастархонти кин,

Нокасен даргонди талбанда ми мак!

Чорбонтир вед въирувчин нобалад,

Ас сироталмустаким канда ми мак!

Ало ас Кирдигор машард нихўна,

Туят сойибзамин, сойибзамўна,

Кадим шулва на кам сўдат на кўна,

Ху зотандат ту бе йич шак ягуна,

Ди уз чиз лўм ви шэр подхонд тарўна:

Бузургенен аранг сифц дўна-дўна,

Туят ёкути сурх ар деф мийўна.

— Ҳоким Қаландар


ОФАРИН БАР ДИСГА МАЗХАБ, ОФАРИН!

Нозанин мазхабти соиб нозанин,

Офарин бар дисга мазхаб, офарин!

Нозум уз, нозум ху ховандтир, а дуст,

Мадъа бесоиб, ба нохак лофи дин!

Лак ху миллоят му Мавло гап нигўг,

То цавахтец мот ту байн аз чахл парин?

Дъар назохътам маш ху ач ас Мустафо,

Илми, — лўд,- хъойет, ца вед мис дасти Чин!

Ас йи чахъмайанд бирэзам мот ту хъац,

Нушч въи саргайанд Али Раббуламин!

Маъни дунёянд навудъчат бе въи нур,

Канди чилла лўвд ху хишру бе нигин?

Эй туят магрури акл, йет кин ху цем,

Чохилен сено чаханнам хамнихъин.

«Ишки чонон оташ асту акл дуд»,

Фамти Мавлоно ди хурд ас Шамсидин.

«Ишк, ки ояд, даргурезад акл зуд»,

Пас визўн укмрўни осмўнат замин!

«Акл дар савдои Ишк устод нест»,

Ишк ди ят, Акл суд ху пардъаянд бигъин.

«Ишк кори Акли модарзод нест»,

Ишк ху савзгиндирта кихът ас Акл хъин!

«Шоири хам вориси пайгамбарист»,

Мехри Мавло веф ниходанд йаст якин!

Хокимо, шукрат ки сойибкисматард,

Нафси бад ар хъўм ту тар хъэдъак бизин!

— Ҳоким Қаландар